Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych

Dane Inspektora Ochrony Danych: Ireneusz Smoliński, Al. Władysława Łokietka 1A,  tel. 54 234 51 78, e-mail: dane.osobowe@brzesckujawski.pl 

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.pdf (119,12KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa.pdf (119,17KB)
PDFKlauzula informacyjna - umowa cywilnoprawna ze składką.pdf (70,50KB)
PDFKlauzula informacyjna - umowa cywilnoprawna bez składki.pdf (70,50KB)

PDFKlauzula informacyjna - wydanie zaświadczenia w związku ze złożonych wnioskiem.pdf (104,08KB)
PDFKlauzula informacyjna - przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego zasiłku szkolnego.pdf (74,14KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenienie wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.pdf (106,09KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.pdf (104,74KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.pdf (82,37KB)
PDFKLauzula informacyjna - postępowanie rekrutacyjne.pdf (110,68KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do dodatku węglowego.pdf (81,80KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku i wydanie Karty Dużej Rodziny.pdf (110,57KB)
PDFKlauzula informacyjna - udzielenie pomocy żywnościowej.pdf (458,92KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf (181,66KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf (181,41KB)

PDFKlauzula informacyjna - działania wobec dłużników alimentacyjnych.pdf (122,06KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie sytuacji osobistej rodzinnej dochodowej i majątkowej osób korzystających ze świadczeń.pdf (105,45KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (110,79KB)
PDFKlauzula informacyjna - zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie którego wartość nie przekracza 130 tys. zł.pdf (185,84KB)
PDFKlauzula informacyjna - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (181,66KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf (104,46KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf (181,92KB)
PDFKlauzula informacyjna - udostępnienie informacji publicznej.pdf (107,50KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji.pdf (105,73KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie prawa do dodatku osłonowego.pdf (122,41KB)
PDFKlauzula informacyjna - przekazanie sprawy do organu właściwego.pdf (103,96KB)
PDFKlauzula informacyjna - w celu rozpatrzenia skargi wniosku.pdf (105,52KB)
PDFKlauzula informacyjna - milczące załatwienie sprawy.pdf (104,21KB)
PDFKlauzula informacyjna - sprostowanie decyzji administracyjnej.pdf (103,49KB)
PDFKlauzula informacyjna - cel związany z zatrudnieniem w tym na potrzeby realizacji obowiązków służbowych a także ustalenia uprawnień pracowniczych zabezpieczenia społecznego oraz realizacji funkcji płatnika przez pracodawcę.pdf (103,02KB)
PDFKlauzula informacyjna - specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf (106,02KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie.pdf (106,70KB)

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinego.pdf (104,45KB)
PDFKlauzula informacyjna - postępowanie w sprawie przyznania refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r (79,75KB)
PDFKlauzula informacyjna - postępowanie w sprawie przyznania refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r (79,83KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego