Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

17 kwietnia 2023 r. Gmina Brześć Kujawski rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 w formie 14 dniowego pobytu w ośrodku wsparcia. Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Brześć Kujawski poprzez wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej
Rekrutacja trwa od 17.04.2023 do 05.05.2023 r.
W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć:

  • Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 (załącznik 1)
  • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny

- Skali FIM (załącznik nr 2), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka dokument nieobowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający te Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności

  • klauzula informacyjna (załącznik 3)

Dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć do siedziby Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Królewskiej 5 w Brześciu Kujawskim w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 07:30 – 15:30
  • wtorek: 7:30 – 17:00
  • piątek: 7:30 – 14:00

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 65 966,00 zł.

PDFZałącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu.pdf (215,98KB)
PDFZałącznik 2 - karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skala FIM.pdf (211,91KB)
PDFZałącznik 3 - klauzula informacyjna.pdf (202,52KB)
PDFRegulamin.pdf (318,29KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego