Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

27 marca 2023 r. Gmina Brześć Kujawski rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Brześć Kujawski poprzez przydzielenie im pomocy asystenta. Udział w programie jest bezpłatny.

Z programu mogą skorzystać następujące osoby niepełnosprawne:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  - o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  - traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w art. 5 pkt. 1-3 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ww. osób.

Rekrutacja trwa od 27.03.2023 do 14.04.2023 r.

W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. klauzulę informacyjną RODO (załącznik 2 i 3 do regulaminu)

Dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć do siedziby Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Królewskiej 5 w Brześciu Kujawskim w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 07:30 – 15:30
 • wtorek: 7:30 – 17:00
 • piątek: 7:30 – 14:00

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 155 252,00 zł.

PDFZałącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu.pdf (223,23KB)
PDFZałącznik 2 do Regulaminu - klauzula informacyjna.pdf (208,70KB)
PDFZałącznik 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna.pdf (215,73KB)
PDFRegulamin.pdf (305,10KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego